Bli kjent-fest!

Hensikt

 • Elevene blir kjent med klassekameratene sine i en avslappet atmosfære
 • Elevene begynner året med positive erfaringer
 • Læreren får en mulighet til å samle uformelle førsteinntrykk av elevene sine

Utstyrsliste

 • Vann, saft eller brus
 • Litt snacks
 • Kopi av “Bli kjent”-leken (se vedlagt dokument)

Slik gjør du

 1. Fortell elevene at de skal lære seg mye artig og spennende dette året. For å feire dette skal klassen starte året med en bli kjent-fest.
 2. Del ut utskrift av “Bli kjent”-leken og les instruksjonene høyt.
 3. Fortell elevene at du får ti minutter til å samle så mange initialer fra klassekameratene som de får til.
 4. Oppmuntre elevene til å snakke med alle medelevene i klassen før leken er over.
 5. Mens barna leker, observer hvordan de interagerer og samler de første inntrykkene.
 6. Etter 10 minutter forteller du elevene at de skal avslutte leken og sette seg på plassene sine.
 7. Del ut snacks og drikke.
 8. Diskuter likheter og forskjeller i det som ble samlet inn i leken.
Updated on 18. august 2020

Article Attachments

Hva synes du, var dette nyttig?

Relatert innhold

Gi din kommentar