Hva er musikk?

Hva er musikk? Basert på Learning Pit-prinsippene til James Nottingham kan en stille nettopp dette spørsmålet til elevene. Gjennom å la elevene reflektere først for seg selv(1-2 min), deretter diskutere i mindre grupper(ca 10 min) for så samle klassen til å felles komme frem til en definisjon av hva musikk er. Gjerne lag et tankekart.

Etter klassen har funnet sin definisjon av musikk kan klassen se episoden “Music” i serien Explained på Netflix(se “Netflix i undervisningen“). Episoden varer 19 minutter. Til slutt sammenligner læreren hva klassen kom frem til med det ekspertene i dokumentaren konkluderte med. Kan toppes med SNLs definisjon:

Musikk er en kunstform som bruker lyd organisert i tid til å skape berikende opplevelser gjennom lytting, dans, eller framføring.

Opplegget er prøvd ut 9. og 10. klasse og er enkelt å sette i stand for både lærere og vikarer.

Learning Pit med James Nottingham
Updated on 3. april 2020

Hva synes du, var dette nyttig?

Relatert innhold

Gi din kommentar