1. Home
  2. Hva er ….?

Hva er ….?

En god måte å innføre nye fremmedord eller diskutere ord med subjektive definisjoner er å bruke Learning Pit-prinsippene til James Nottingham. Gjennom å la elevene reflektere først for seg selv(1-2 min), deretter diskutere i mindre grupper(ca 10 min) for så samle klassen til å felles komme frem til en definisjon eller forståelse av begreper(5-10 min). Gjerne lag et tankekart.

Eksempel: Hva er respekt?

Respekt blir ofte brukt i klasse- og ordensregler, men hva mener vi med respekt? De fleste jeg har prøvd dette opplegget på gir en variasjon av “respekt er noe en skal gi/vise” eller “respekt er noe en skal gjøre seg fortjent til”. Hvis vi bytter ut “noe” med anerkjennelse nærmer vi oss Store Norske Leksikon sin definisjon:

Respekt betyr ærbødighet eller aktelse. Man kan vise noe eller noen respekt. Å sette seg i respekt betyr å kreve å bli vist respekt.

Om diskusjonen om respekt ledes bra kan flere få en aha-opplevelse andre sin oppførsel og reaksjoner. En aha-opplevelse kan være å innse at en medelev som en ikke opplever respekt av har vist respekt ut fra sin tolkning av ordet. En annen aha-opplevelse kan være å se at ens egne handlinger kan missforstås som respektløse, selv om en ikke hadde det som intensjon. En dypere forståelse av respekt kan brukes til å løse konflikter og underbygge klasseledelse.

Learning-pit

Andre ord som kan være gøye å diskutere på denne måten er turist og musikk.

Updated on 31. juli 2020

Hva synes du, var dette nyttig?

Gi din kommentar