1. Home
 2. Samfunnsfag
 3. 8. - 10. trinn
 4. Klassedebatt med en TVIST!
 1. Home
 2. Samfunnsfag
 3. Klassedebatt med en TVIST!

Klassedebatt med en TVIST!

«Klassedebatt med en tvist» er en aktivitet jeg har erfart selv på ungdomsskolen og universitetet, til stort engasjement blant medelever og -studenter. Opplegget rekker over flere uker, der én samfunnsfagtime i uka går til å diskutere et valgt tema. Hvert tema diskuteres av seks elevdebattanter, tre elever på hver side av problemstillingen, med en elevordstyrer som overser debatten. Poenget er ikke å argumentere for egne meninger, men for å få mer innsikt i temaet som diskuteres.

Midt i debatten blir elevene bedt om å bytte side. De må da argumentere mot sine forberedte argumenter.

For å gjøre det mest rettferdig og mindre åpenbart for elevene kan denne tvisten kun legges inn i debatt nummer 2 og 5.

Tid: 1 skoletime i uka, ca. 4 uker Klassetrinn: 9.-10. trinn

Forberedelse

 • Temaene som skal diskuteres bestemmes i fellesskap med elevene i forkant av opplegget. Bruk gjerne listen under som en inspirasjon.
 • Fastslå hvilket tema som skal diskuteres hvilken uke og hvilke elever som skal debattere hva (læreren bestemmer om de skal være for eller imot). Opplegget varer frem til alle elevene har fått deltatt i en debatt.
 • Elevene må sette seg godt inn i temaet før de skal debattere. De forbereder en kort åpningstale om hvorfor de er for eller imot problemstillingen. De skal også forberede setninger og argumenter de kan legge inn underveis i debatten.

Gjennomføring av debatt (totalt 50 min)

 • Klasserommet er ordnet for debatt før timen begynner. Et langbord til debattantene plasseres ved tavla. Ordstyrer sitter i midten med elevene for og imot problemstillingen på hver sin side. Resten av klassen er publikum.
 • Oppstart (5 min)
 • Debatt (30 min)
  • Ordstyrer introduserer problemstillingen og ønsker velkommen til debatt (2 min)
  • Hver debattant holder en kort åpningstale uten avbrytelser (2 min per elev)
  • Ordstyrer leder diskusjon det resterende kvarteret.
 • Åpen klassediskusjon (15 min). Læreren tar over styringen. Klassen stiller spørsmål til debattantene eller formidler egne synspunkter.
 • Lærer runder av og oppsummerer timen (5 min)
 • Pultene settes på plass.

NB: Å overraske elevene om å improvisere argumenter fremfor klassen kan være krevende og stressende for enkelte. Du får vurdere om denne delen av opplegget bør sløyfes, eller om siste halvdel av debatten skal inkluderes i en eventuell karaktersetting.

Forslag til temaer og underpunkter

 • Skoleuniform
 • Nynorsk
  • Egen karakter? Lære samisk i stedet? Hvordan er det for elever med nynorsk som hovedmål å «måtte» lære seg bokmål?
 • Lekser
 • Karakterer
  • Hva er hensikten med å være flink på skolen?
 • Ytringsfrihet og protester vs. smittetiltak for COVID-19 (USA våren 2020)
  • Er demonstrasjoner viktig for ytringsfrihet?
 • Stemmerett som 16 år.
 • Lokale problemstillinger

Større og mer kontroversielle temaer:

 • Har religion gjort noe godt i verden?
 • Bør utdannelse være gratis?
 • Palestina vs. Israel
 • Norge i EU
 • Monarki vs. republikk i Norge
 • Bør konfødererte statuer i USA fjernes?
  • Stikkord: Systematisk rasisme, aktiv anti-rasisme, slavehandel, historiesletting.
Klassen debatterer et samfunnsrelevant tema hver uke. Midt i debatten blir elevene bedt om å...
Spray paint lettering covers the confederate monument on the Denton courthouse lawn Monday morning. Photo by Kristen Watson/DRC
Updated on 28. juni 2020

Hva synes du, var dette nyttig?

Relatert innhold

Gi din kommentar