Klippefugler

Som innledning til evolusjonstemaet skal vi i dette forsøket undersøke hvordan ulik tilgang på mat påvirker en populasjon.

På en øy utenfor Kristiansand bor det en populasjon med klippefugler. På grunn av et jordskjelv, ble en øy delt i to, med mye hav og et stort fjell mellom. En gruppe individer ble boende på den østre øya og en populasjon ble boende på den vestre øya.

Elevene later som de er fugler på to separate øyer. Fuglene har ulike størrelser på nebbene, og øyene har ulike næringskilder. Etter et par “sesonger” kan elevene se hvor mange fuglearter som har overlevd og kan formere seg videre til en ny generasjon.

Utstyrsliste:

 • Mye ris
 • Mange erter
 • En hel haug klinkekuler
 • Ørten klyper av tre ulike typer. Brukes som “nebb”.
 • 20 kopper. Brukes som “mage”.
 • To plastkasser
 • Duk som skal være hav mellom øyene
 • Tavle og fargekritt
 • PC og prosjektor

Fremgangsmåte

Introduksjon

 1. Vis frem et bilde av øyene og fortell klassen en historie om hvordan populasjonen av klippefugler på øya ble delt i to mindre populasjoner på hver sin øy, mens du tegner øyene på tavla. Dikt opp en historie om stigende havnivå, vulkanutbrudd eller lignende.
 2. Vis frem bilde av (eller tegn) tre fuglearter med ulik størrelse på nebbet. Spør elevene om de kan se likheter og ulikhetene i nebbenes størrelse og form.
 3. Forklar til elevene at klippefuglene med større nebb trenger mer energi for å overleve og formere seg, og at de to øyene har ulik mengde mat. Skriv opp matverdiene og næringsbehovet til de ulike fuglene på tavla (se vedlagt dokument), og gi elevene litt tid til å se at maten har ulik næringsverdi og at de tre ulike klippefugl-variantene har ulike næringsbehov.
 4. Velg ut tre elever til å være fuglene på øst-øya og tre elever til å være fuglene på vest-øya. På hver øy skal det være en elev med stor klype, en med middels stor klype og en med en liten klype. Hver elev får en kopp som gjør nytten som mage.
 5. Vis elevene at for å spise må de bruke klypen til å plukke opp maten og deretter putte den i magen.
 6. Fyll to plastbokser (representerer de to øyene) med like mye mat av hvert slag.

Forsøket

 1. Sesong 1 starter.
 2. Elevene får 45 sekunder til å plukke opp mat med nebbene. Maten de plukker opp skal legges i koppen.
 3. Får klippefuglene for lite mat til å overleve er de ute av spillet og får ikke mulighet til å bli med i neste sesong eller formere seg videre. Har eleven spist nok til å overleve, fortsetter han som en del av populasjonen. Elevene som har spist til nok.å formere seg får med en ny elev til å leke enda en klippefugl av samme art.
 4. Lærer skriver det nye antall fugler fra 1. sesong i tabellen på tavla.
 5. Tømmer plastboksen og legger oppi ny mat, som samsvarer med sesong 2. (se tabell)
 6. Repeter stegene for sesong 2
 7. Repeter stegene for sesong 3
 8. Repeter stegene for sesong 4
 9. Rydd opp etter forsøket.
 10. Flytt oppmerksomheten til skjemaet med antall individer og be elevene tenke individuelt i 30 sekunder (hva har skjedd?) diskuter så to og to i et minutt, for så å snakke i plenum. Hva forteller skjemaet dem? (Her vil elevene se at det er stor forskjell i hvilke fugler som overlevde og formerte seg på de to øyene). Fyll inn der elevene har misforstått.
 11. Be elevene beskrive hva som skjedde med klippefugl-populasjonen, og hva som forårsaket disse endringene.
 12. Hold diskusjonen gående slik at elevene forstår at seleksjon kan skje innenfor en populasjon når en variasjon av populasjonen blir foretrukket fremfor en annen.

For fullstendig fremgangsmåte, se vedlagt dokument

Dette undervisningsopplegget er oversatt, tilpasset og gjennomført av Anne Lien. Originalt opplegg finner du her.

Updated on 27. april 2020

Article Attachments

Hva synes du, var dette nyttig?

Relatert innhold

Gi din kommentar