1. Home
 2. Matematikk
 3. Læringsti pytagoras
 1. Home
 2. 8. - 10. trinn
 3. Læringsti pytagoras

Læringsti pytagoras

NAVN:________________________________________

 1. Tegn en rettvinklet trekant med målene 3cm, 4 cm, 5 cm.

 

 1. Hvilke egenskaper har denne trekanten? Skriv opp det du ser eller det du vet fra før av. Ingen fasit. Bare observer og skriv ned det du ser. Om du ikke husker eller ser noe er det greit, men prøv å tenk på ting du vet om trekanter.

 

 1. Tegn tre kvadrater med sidelengde 3cm, 4 cm og 5cm.

 

 1. Hva observerer du? Ser du noe spesielt nå? Ser du noen sammenhenger mellom disse kvadratene? Hva vet du om kvadrater? Har de noen spesielle egenskaper?

 

 1. Regn ut arealet av de tre kvadratene. Vis

 

 1. Hva observerer du her? Ser du noe spesielt? Beskriv!

 

 

 1. Tegn et kvadrat med areal 36 cm^2

 

 1. Beskriv hvordan du tenkte da du laget dette kvadratet. Beskriv også om du ikke klarte det. Hva var utfordringene som gjorde at du ikke fikk det til?

 

 

 1. Hadde du klart å lage et kvadrat med areal 40 cm^2`? Hvordan eller hvorfor ikke?

 

 1. Tegn trekanten i oppgave 1) en gang til. Tegn kvadrater ut fra alle sidelengdene. Du skal da ha tegnet en trekant og tre kvadrater. Vær nøye! Her er det lov å spørre/snakke med sidemannen.

 

 1. Hva observerer du nå? Ser du noen sammenhenger? Forsøk å formuler en hypotese om hva dette kan handle om. Prøv å let etter sammenhenger i det du gjør. Du utforsker et matematisk fenomen.

 

 1. Hva er arealet av de to minste kvadratene?

 

 1. Hva er arealet av det største kvadratet?
 2. Forsøk å beskrive hva dette kan handle om. Bruk dine egne ord, prøv å sett ord på hva det er du har observert. Forsøk å lag en teori på hva du har observert.

 

 1. Lag en rettvinklet trekant med sidelengder 6,8 og 10 .

 

 

 1. Test teorien din, den du laget i oppgave 14. Hva observerer du? Beskriv hva du tenker.

 

 

 1. Om du har en rettvinklet trekant hvor de to korteste sidene er 5 og 12. Er det mulig å finne ut hvor lang den lengste siden er? I så fall hvordan? Beskriv hvordan du tenker.

 

 

 1. Nå kan du hente PC, logge deg på campus, og se video 3.7. Etter du har sett videoen skal du skrive ned hva videoen handlet om, og hva du har lært om nå?

 

 

 

 1. Når du er ferdig kan du legge dette arket på kateteret, og enten gjøre oppgaver på Campus (kap 3.7), eller i oppgaveboka side 59 eller enda mer utfordrende side 68

 

 

 

 1. Hva synes du om en slik oppgave som dette? Likte du den, likte du den ikke. Hvorfor/ hvorfor ikke.

 

Updated on 9. februar 2021

Hva synes du, var dette nyttig?

Relatert innhold

Gi din kommentar