1. Home
 2. Samfunnsfag
 3. 5. - 7. trinn
 4. Lage plakat om the British Isles
 1. Home
 2. Engelsk
 3. 5. - 7. trinn
 4. Lage plakat om the British Isles
 1. Home
 2. Samfunnsfag
 3. 8. - 10. trinn
 4. Lage plakat om the British Isles
 1. Home
 2. Engelsk
 3. 8. - 10. trinn
 4. Lage plakat om the British Isles
 1. Home
 2. Samfunnsfag
 3. Lage plakat om the British Isles
 1. Home
 2. Engelsk
 3. Lage plakat om the British Isles

Lage plakat om the British Isles

Tid: 60 minutter

Rammefaktorer: Aktiv time. Må tåle litt “organisert kaos”.

Læreplanmål: Gjøre rede for trekk ved historie og geografi i Storbritannia og USA

Plan for timen

Mål på tavla: “I have followed instructions and contributed to making good posters.”

Start timen som du pleier. Vis et bilde på tavla av inndelingen av de forskjellige landene i the British Isles.

Heng plakater rundt om i klasserommet med forskjellige overskrifter som elevene skal fylle inn fakta på.


Forklar oppgaven de skal gjøre:

 • Viktigheten med at plakatene skal se fine ut, og at de skal henge igjen i klasserommet.
 • Skrive tydelig og stort nok. Her er det ikke lov å ødelegge for noen andre.
 • Lese over plakaten før du skriver eller tegner, så ikke noe kommer flere ganger.
 • Samarbeide om fakta
 • Er det noen plakater som er tomme? Da må vi prøve å finne ut noe om dem.

Elevene skal selv undersøke ulike temaer innenfor the British Isles. En liste med krav til timen blir stående på tavla som en repetisjon av hva jeg har fortalt dem.

Avslutning: Egenvurdering av plakatene – alle skal få lov å se over plakatene de har laget sammen, og deretter skrive ned noen setninger om hva som var bra og hva som kunne vært bedre med ”kriteriene” i bakhodet. Snakk med elevene om hva de har skrevet.

Hvis det blir mye tid igjen, kan du snakke litt om hva som er vanskelig med å vurdere sitt eget arbeid, og samtidig hvorfor det er veldig bra for å bevisstgjøre litt ovenfor dette.

Hjelp! 🙂 Legg gjerne igjen en kommentar hvis du har prøvd dette i hjemmeundervisning. Elevene kan samles i chatte-grupper og lage presentasjon av temaet i fellesskap, men dette har jeg ikke prøvd selv.

Denne timen er planlagt og gjennomført av Lillian Ringøen.

Updated on 3. april 2020

Hva synes du, var dette nyttig?

Relatert innhold

Gi din kommentar