Me and my family

Følgende tekst formidles på din egen måte til elevene, enten i lekse, til hjemmeundervisning eller på skolen. Legg dette inn på en presentasjon du deler med elevene, så de enkelt kan svare på spørsmålene på tablet eller PC, som senere kan presenteres for en medelev. Kan oversetter og gjennomføres på norsk eller samisk.

Til elevene

Du kan jobbe direkte i vedlagt presentasjon eller legge til din egen fra “min disk”. Den skal være ferdig innen onsdag 31. mars, uke 14. Du har altså god tid til å jobbe godt med den. Vær bevisst på gode setninger.

Velg fra disse, eller finn på selv:

Who are you?

  1. Who are your family members? Tell me about them.
  2. What are your hobbies? Why do you like it?
  3. What country would you like to visit and why?
  4. Do you have any pictures you would like to show? Describe them.

Tilpasset opplæring:

Step 1: Write three sentences.

Step 2: Write four sentences.

Step 3: Write five or more sentences.

Updated on 27. mars 2020

Hva synes du, var dette nyttig?

Relatert innhold

Gi din kommentar