Munin

Munin.buzz er en gratis ukeavis for barn og unge. Innholdet er levert av NTB som sikrer uavhengighet og kvalitet på redaksjonelt og grafisk innhold. Alle artikler har forslag til aktiviteter til bruk i undervisningen og er koblet mot kompetansemål for mellom- og ungdomstrinn. 

Updated on 23. mars 2020

Hva synes du, var dette nyttig?

Relatert innhold

Gi din kommentar