Ordbank

I en praksisperiode så praksisgruppen min at flere elever leste vanskelige og avangserte ord som var langt over hva vi forventet denne klassen(6.) skulle greie under leseøkt med hyleboka. Det viste seg at elevene bare hoppet over ordene og leste videre. Vi diskuterte det litt og innså at vi gjorde det samme da vi gikk på skolen, så for å jobbe med ordforådet og begrepsforståelse lagde vi en Ordbank.

Hva er en Ordbank?
En ordbank er et sted der en samler på ord som en lurer på.
Hva trenger du og hvordan lager du en ordbank?
Du trenger farge ark som du lager en plakat som en henger på veggen i klasserommet. Under plakaten legger en skrivesaker til å skrive ordene på postitlapper som kan festes på plakaten.

Elevene fikk beskje om å skrive ord de ikke viste hva var og legge dem i banken. I begynnelsen Gikk det litt tregt, men med litt positiv forsterkning kom stadig flere opp med fremmedord. Når vi kunne svarte vi eleven med en gang slik at den fikk større tekstforståelse, men det går ikke alltid. Etter vær leseøkt forklarte vi noen av ordene.

Etterhvert ble det for mange ord at alle ikke kunne forklares under og etter leseøkten, så vi brukte ordbanken aktivt og så etter ord og begreper vi kunne relatere til undervisningen. Vi brukte også ordbanken når vi hadde tid til overs, men for liten tid til å starte på en ny aktivitet eller opplegg.

Paralellklassen inførte også konseptet, men der gjorde de en kul vri. De lagde plakaten som en sol, og brukte postitlappene på alle ordene de hadde forklart som solstråler.

Updated on 27. mars 2020

Hva synes du, var dette nyttig?

Relatert innhold

Gi din kommentar