1. Home
 2. Samfunnsfag
 3. 8. - 10. trinn
 4. The Immigration to the U.S. (Spes.ped.)
 1. Home
 2. Engelsk
 3. 8. - 10. trinn
 4. The Immigration to the U.S. (Spes.ped.)
 1. Home
 2. Samfunnsfag
 3. The Immigration to the U.S. (Spes.ped.)
 1. Home
 2. Engelsk
 3. The Immigration to the U.S. (Spes.ped.)

The Immigration to the U.S. (Spes.ped.)

Tid: 90 minutter

Rammefaktorer: To elever på eget grupperom med tavle tilgjengelig.

Læreplanmål:

 • Gjøre rede for trekk ved historie og geografi i (Storbritannia og) USA
 • Drøfte ulike typer engelskspråklige litterære tekster fra engelskspråklige land
 • Lese, forstå og vurdere ulike typer tekster av varierende omfang om forskjellige emner

Plan for timen

Oppstart: Lag tankekart om ”Immigration”, hvor elevene fører inn det de forbinder med ordet. Hvis de ikke vet hva det betyr, snakker vi litt om det. Lærer hjelper dem i gang.

Hoveddel: Lærer holder en kort og konsis gjennomgang av The immigration to the U.S., med fokus på Push and pull factors. Elevene noterer i OneNote eller lignende.

Avslutning: Les og lytt til sangteksten ”America” fra West Side Story. Denne har mye ironi i seg. Elevene får og her ønsker jeg at elevene reflekterer over teksten med bruk av egne ord.

Denne timen er planlagt og gjennomført av Lillian Ringøen.

Updated on 3. april 2020

Hva synes du, var dette nyttig?

Relatert innhold

Gi din kommentar