Ukas Grublis

Hver uke skriver jeg  Ukas Grublis på ukeplanen. Ukas Grublis kan variere i innhold, men i det siste har jeg valgt ut oppgaver fra tidligere nasjonale prøver i matematikk. Se her.

Elevene har uka på å finne ut av oppgaven alene eller i samarbeid med hjemmet og må levere svar med forklaring i en boks. Før vi trekker ut en heldig vinner, gjennomgår vi oppgaven i plenum slik at alle får sett ulike måter å tenke på for å finne svaret. 

Jeg opplever dette som en fin måte å “øve” på oppgavetyper som elevene blir målt på senere og muligheten for en liten premie kan stimulere mange til å prøve seg. 

Updated on 9. april 2020

Hva synes du, var dette nyttig?

Relatert innhold

Gi din kommentar